Online Catalog

ร้านขายปะเก็นฝาสูบ

Add to RFQ

ร้านขายปะเก็นฝาสูบ ส ปะเก็น กรุงเทพฯ

บริษัทขายปะเก็นฝาสูบ ยางโอริงทนแรงดัน (Pressure Seal ring) กรุงเทพ รับทำยางขึ้นรูปตามแบบ (Industrial gasket) ปะเก็นซีล ออยซีล โอริง ชนิด Nylon, POM, PC, PE, PET, PTFE (Teflon), PVC, PP, PU, Acrylic ผลิตยางกันน้ำ ยางกันน้ำไส้ผ้า ยางกันน้ำมัน ยางกันน้ำมันไส้ผ้า ยางนีโอพรีน ยางอีพีดีเอ็ม ยางไวตัน ยางฟู้ดเกรด ยางซิลิโคน

รับออกแบบทำปะเก็นฝาสูบ ปะเก็น รับตัดปะเก็น ตัดประเก็น ฝาสูบต่างๆ ส ปะเก็น ร้านขายปะเก็น ซีลยางโอริง ออยซีลทุกชนิด รับทำปะเก็น ตัดปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต์ ปะเก็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม รูปแบบตามสั่ง

ขายซีล ยางโอริง แหวนยางโอริง ออยซีล ยางขึ้นรูปตามแบบ ปะเก็นสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องยนต์ ยานยนต์ เรือเดินทะเล เครื่องจักรอุตสาหกรรม บอยเลอร์ เครื่องฮีทเอ็กเชนเจอร์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ส.ปะเก็น ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

 

แนะนำบริษัทขายปะเก็นฝาสูบ ต้อง ส.ปะเก็น
เบอร์โทรติดต่อ :
 
0-2225-9145-7, 0-2222-9370, 0-2622-9551
ที่ตั้งโรงงาน : 270-2 วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100

Usability

แหวนยางโอริง เป็นชิ้นส่วนใช้กันรั่วของของเหลว และก๊าซซึ่งมีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์ในครัวเรือน


Please request for more details or contact our customer service for more information.