แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หลังหมดโควิด

การระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ธุรกิจบางประเภทต้องล้มหายไป ในขณะที่ธุรกิจบางอย่างเติบโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ คำถามที่หลายคนอาจสงสัยต่อมาคือแล้วหลังจากหมดโควิดแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอีก วันนี้เราจะมาสำรวจแนวโน้ม 5 ประการของธุรกิจหลังหมด Covid-19 กัน

 

การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล

            ก่อนที่จะเกิดการระบาดของ Covid-19 มีธุรกิจจำนวนมากที่พยายามปรับตัวให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจบางอย่างไม่ได้พยายามปรับตัวมาในทางนี้ แต่เมื่อเกิดการระบาดขึ้น ทำให้ธุรกิจทั้งหมดต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนการทำงานในออฟฟิศ มาเป็นการทำงานแบบ Work from Home หรือการทำให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นการขายของออนไลน์ และเดลิเวอรี่ต่าง ๆ เป็นต้น

 

การปฏิรูประบบสาธารณสุข

          Covid-19 ได้แสดงให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขมีช่องโหว่และความไม่พร้อมอย่างไรบ้างในรับมือกับวิกฤตโรคระบาด ทั้งในด้านปริมาณการรับผู้ป่วย ความพร้อมของโรงพยาบาลในด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ เมื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโรงพยาบาลในหลาย ๆ ประเทศมีแนวโน้มที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้

 

การพัฒนาของระบบเรียนออนไลน์

          Covid-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบไปถึงระบบการศึกษาด้วย สถานศึกษาหลาย ๆ แห่งไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์ แต่เมื่อเกิดการระบาดของ Covid-19 แล้ว ทำให้หลาย ๆ โรงเรียนรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ เริ่มหันมาพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอัดวิดีโอไว้ล่วงหน้า หรือการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เมื่อหมดการระบาดของ Covid-19 เราอาจจะได้เห็นการเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นั่นเอง

 

การปรับเปลี่ยน Supply Chain

            ก่อนหน้านี้ประเทศจีนถือเป็น Hub ในการผลิตและขนส่งสินค้าที่ใหญ่มากที่สุดของโลก แต่จากการระบาดขของ Covid-19 ในช่วงแรก ทำให้การผลิตสินค้าและการขนส่งจำเป็นต้องหยุดชะงักลงไป และหลาย ๆ ธุรกิจทั่วโลกถึงกับต้องเป็นอัมพาตเลยทีเดียว สิ่งที่หลาย ๆ ธุรกิจเริ่มปรับตัว คือการหาแหล่งผลิต และขนส่งใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่าหลังจากนี้ธุรกิจต่าง ๆ จะมีการปรับตัวให้ตนเองมีแหล่งผลิตและขนส่งสินค้าหลายช่องทางมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงไม่ให้ธุรกิจตนเองเป็นอัมพาตอีกหากเกิดวิกฤตบางอย่างขึ้นหลังจากนี้

 

การพัฒนาพื้นที่การทำงานและการทำงานแบบทางไกล

            แม้ว่าอันที่จริงแล้วก่อนที่จะเกิดการระบาดของ Covid-19 บริษัทหลาย ๆ แห่งเริ่มมีการพัฒนาระบบการทำงานออนไลน์ให้พนักงานสามารถเลือกที่จะทำงานจากที่บ้านได้แล้ว แต่เมื่อ Covid-19 เข้ามา ทำให้แทบทุกบริษัทจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นทำงานแบบ Work from Home แทบจะทันที และถึงแม้ว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการทำงานหลังจากนี้จะเป็นแบบผสมผสาน ที่มีทั้งการทำงานในออฟฟิศ และการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น

          นอกจากนี้ การทำงานที่ออกฟิศ อาจจะมีอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานผ่านทาง Online มากขึ้น เพื่อปรับเข้ากับสไตล์การทำงานแบบผสมที่เปลี่ยนไป

 

 

Source

5 Business Trends Emerging in the Post-COVID World (thescalers.com)

 

บทความแนะนำ

เราได้เห็นว่า AI กลายเป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดที่มนุษยชาติเคยพัฒนาขึ้นมา ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้าวหน้าและการพั

โลกในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนไปได้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีไอทีที่ส่งผลต่อการเติบโตและการอยู่รอดของภา

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว AI นับเป็นอีกหนึ่งวิทยาการที่น่าจับตามอง ซึ่งจะเป็นสมองกลอัจฉริยะที่จะเข้ามา

การระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ธุรกิจบางประเภทต้องล้มหายไป ในขณะที่ธุรกิ