News

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

เทคโนโลยี, Marketing, News

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

เทคโนโลยี, Marketing, News

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

เทคโนโลยี, Marketing, News

เราได้เห็นว่า AI กลายเป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดที่มนุษยชาติเคยพัฒนาขึ้นมา ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้าวหน้าและการพั

เทคโนโลยี, News

เราได้เห็นว่า AI กลายเป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดที่มนุษยชาติเคยพัฒนาขึ้นมา ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้าวหน้าและการพั

เทคโนโลยี, News

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว AI นับเป็นอีกหนึ่งวิทยาการที่น่าจับตามอง ซึ่งจะเป็นสมองกลอัจฉริยะที่จะเข้ามา

News

การระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ธุรกิจบางประเภทต้องล้มหายไป ในขณะที่ธุรกิ

News