ประเภทธุรกิจ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พี.ซี 80 แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว ให้บริการแบบครบวงจร นำเข้าแรงงาน mou 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา รับต่อใบอนุญาตทำงาน work permit รับต่อวีซ่า / รายงานตัว 90 วัน / แจ้งที่พักอาศัย รับทำพาสปอร์ต พม่า ลาว กัมพูชา พิสูจน์สัญชาติ

งานวิศวกรรม วางแผนออกแบบ สร้างและติดตั้ง แรควางสินค้า shuttle racking system, พาเลทแรค pallet shuttle rack, ชั้นเก็บสต็อกสินค้า   ชั้นวางของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม selective racking system ชั้นเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อะไหล่สินค้าอุตสาหกรรม สำรวจพื้นที่ รับฟังความต้องการของลูกค้า และรับฟังปัญหาของลูกค้า

เตือนนายจ้าง ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 แรงงานต่างด้าวระบบเก่าที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่ม CI เล่มเขียว กลุ่มประมงทุกคนต้องเป็น MOU เท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบ MOU เท่านั้น กรณีตรวจพบนายจ้างมีแรงงานไม่ถูกกฏหมายแรงงาน ถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและแรงงาน

เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย บริษัท outsource จัดหา แรงงานจ้างเหมาชาย แรงงานจ้างเหมาหญิง ทั้งแรงงานประจำและแรงงานชั่วคราว  6 เหตุผลง่ายๆ ว่าทำไมต้องใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน จาก บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด 1. เพื่อแบ่งเบาภาระในการจัดหาแรงงาน-ฝึกฝนแรงงาน เพราะเราคัดสรรแรงงานชาย แรงงานหญิง

ให้บริการแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา) ที่ถูกกฏหมาย,เน้นบริการด้านแม่บ้านในประจำโรงงานอุตสาหกรรม,คนดูแลสวนประจำในโรงงานอุตสาหกรรม,พนักงานใน Line การผลิต ,รับจัดทำพาสปอร์ต,ต่อบัตรทำงานแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา)

รับเหมาแรงงาน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

บริษัท ดีเอสเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ย่านเมืองระยอง ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการและจัดหาบุคลากร ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมเข้ามาร่วมงานตามความถนัดของตนเอง บุคลากรมีคุณภาพ

ซีโอเจ จัดหาแรงงาน หรือ บริษัท จัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการในด้านการจัดหาแรงงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานภายในประเทศ หรือแรงงานต่างด้าว อย่างถูกต้องตามกฎหมายซีโอเจ จัดหาแรงงาน เราเป็นมือวางอันดับหนึ่งที่หลายบริษัทให้ความไว้วางใจในการจัดหา หรือจัดจ้างแรงงานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น

รับจ้างเหมาแรงงานกับโรงงาน รับบริการจ้างเหมาแรงงาน สรรหาบุคคลกรให้กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการแรงงาน ทั้งงานในโรงงาน พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย สวัสดีการดี รับหาพนักงานชั่วคราว พนักงานทดแทน บริการรับเหมาชิ้นงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ จัดหากำลังคน/บุคลากรให้ตรงความต้องการของลูกค้า ยินดีต้อนรับคนที่กำลังหางาน

บริการจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงาน รับจ้างทำของ เช่น รับเหมาผลิดรายชิ้น ประกอบ บรรจุ คัดแยก โดยจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน บริการรับจัดหาของใช้สิ้นเปลือง เช่น เศษผ้า ถุงมือ อุปกรณ์เซฟตี้ วัตถุดิบในกระบวนการผลิต