ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์  นำเข้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาเหมาะสม  ขายเคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม ขายเคมีเกษตร  เคมีสำหรับเป็นสารกำจัดวัชพืช เคมีสารกำจัดแมลง เคมีสารป้องกันกำจัดโรคพืช และ ฮอร์โมนอาหารเสริม ขายเคมียางชนิดต่างๆ สารเคมีสำหรับยาง เคมีเซรามิค

ร้านขายปุ๋ย ชุมพร ขายเคมีการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ชุมพร     ปุ๋ยทางดินตรากบเงินกบทอง ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราขาวเขา ตราผีเสื้อ 3 ตัว ฮอร์โมน อาหารเสริม นอร์ต้า, ซิงค์ครีม สารปรับปรุงสภาพดิน แอดซอย, กากถั่วเหลืองบด สารป้องกันโรคพืช แอมพิซิน, ไนโตรบูส,

ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร,เกษตร-บ่อกุ้ง, บำบัดน้ำเสีย เช่น กรดมะนาว,กรดน้ำส้ม, วิตามิน C ,ฟรุ๊กโตส, กลูโคส, คาราจีแนน, คลอรีน 10% 65% 90% ติเตเนี่ยม

เพื่อนเกษตรสามย่าน เมืองแกลง ระยอง ร้านขายปุ๋ยอินทรีย์ ขายปุ๋ยเคมี ระยอง, ร้านขายฮอร์โมน อาหารเสริมพืช วัสดุปรับปรุงดิน เคมีเกษตร สารป้องกันและกำจัดโรคพืช, ร้านขายยาปราบศัตรูพืช สารกำจัดแมลง ยาฆ่าหญ้า กำจัดวัชพืช พาราควอต, ไกลโฟเสต ยากำจัดแมลง สำหรับสวนยาง สวนผลไม้ สวนผัก ไร่นาข้าว   &

ร้านขายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ ตัวแทนจำหน่ายอาหารไก่ อาหารสุกร ของบริษัทกรุงไทย และอาหารปลา อาหารกบ ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ในเครือซีพี ยารักษาโรคสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง บ้านฉาง ขาย อาหารสุนัข อาหารหมา เพดดีกรี สมาร์ทฮาร์ท อาหารแมว วิสกัส ฟริสกี้ส์ มีโอ อาหารกระต่าย-หนูแฮมสเตอร์

สุวรรณภัณฑ์ เลย ( เฮียอั้ง ) กุดป่อง เมืองเลย จำหน่ายสินค้าเกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ผัก อาหารสัตว์ อุปกรณ์ยางพารา ระบบน้ำในไร่-สวน ท่อ PE ท่อน้ำประปา หัวสปริงเกอร์ หัวน้ำหยด ตาข่ายพรางแสง พลาสติกปูบ่อปลา และเครื่องมือเกษตร สินค้าเกษตรมาที่เดียวครบ เฮียอั้งคอนเฟิร์ม

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช ยาเร่งดอก เร่งใบ อุปกรณ์การเกษตร

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เช่น กระดาษทราย ผ้าทราย เครื่องมือต่างๆ เครื่องเหล็กและปั๊ม เฟอร์นิเจอร์สำนักงานChemicals Architectural Products Hardware and Tools Agricultural Food and Medical

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เช่น กระดาษทราย ผ้าทราย เครื่องมือต่างๆ เครื่องเหล็กและปั๊ม เฟอร์นิเจอร์สำนักงานChemicals Architectural Products Hardware and Tools Agricultural Food and Medical

จำหน่ายปุ๋ย,ยา,ฮอร์โมน,เคมี-ชีวภาพ,เมล็ดพันธุ์,พันธุ์ปาล์มน้ำมัน,น้ำกรดตาเสือ,จำหน่ายมีดตัดปาล์ม,มีดกรีดยาง