ประเภทธุรกิจ

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการอย่างครบถ้วน ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้บริการด้าน รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจพื้นที่ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์วางแผนออกแบบโครงการ จัดทำแผนงบประมาณการก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และสารเคมีกรองน้ำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบบำบัดน้ำเสีย และจำหน่าย

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับธุรกิจ  แบรนด์ Acropore® เครื่องกรองน้ำระบบ RO หรือ รีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ส่วนประกอบตัวเครื่องกรองน้ำ Acropore® ผลิตจากวัตถุดิบที่คัดเลือกคุณภาพสูง ที่มีความแข็งแรงทนทาน

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และสารเคมีกรองน้ำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบบำบัดน้ำเสีย และจำหน่าย เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิรส์ออสโมซีส