ประเภทธุรกิจ

ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (operation & maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ

ขายกังหันตีน้ำเติมออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย ราคาถูก กังหันน้ำเติมออกซิเจน บำบัดน้ำเสีย สมุทรสาคร   สำหรับใช้เติมออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องเติมอากาศแบบกังหันผลิตจากสแตนเลสแท้ ทองเหลืองและพลาสติก pe เน้นความทนทานต่อการใช้งาน ทนไอน้ำเค็ม ทนกรดทนด่างในบ่อบำบัด

บริษัทรับเหมางานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการอย่างครบวงจร   จำหน่าย ติดตั้งและบริการ ปั๊มอาคารและปั๊มอุตสาหกรรม ติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ปั๊มสูบตะกอน ปั๊มดูดน้ำเสีย-สูบโคลน Tsurumi, ShinMaywa, EBARA, WIND MAXX เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง

บริษัทออกแบบรับเหมาเดินท่อน้ำประปา ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสระว่ายน้ำ ระบบปั๊มความดันภูเก็ต จำหน่ายถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์สระว่ายน้ำ เครื่องกรองน้ำ ห้องอบสตรีม ​   Swimmimg Pool System บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย และรับติดตั้ง งานระบบสระว่ายน้ำทุกประเภท

มีไส้กรองน้ำ RO จำหน่ายเป็นเซอร์วิสแบบครบวงจร มีทีมงานที่สามารถบริการได้ทั่วประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญเรื่องน้ำในระบบหล่อเย็น และเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิ้ลนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม และทางเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย กระบวนการลดไขปรับปรุงปริมาณ

บริษัทบริการครบวงจรด้านงานในระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน บริษัท โซลิดอินเตอร์เทค จำกัด ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

ทั้งโครงการ ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบบำบัดน้ำเสีย จัดหา และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมีกำจัดน้ำเสีย เช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮดรอกไซด์ สารเฟอริกคลอไรด์ โพลิเมอร์ ปูนขาว กรดเกลือ เรซินสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ ทดสอบเดินระบบ และตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

BG-Series ดักไขมันส่วนกลาง ในระบบน้ำทิ้งรวมจากหลายจุด ถังส่งน้ำสะอาด BP-Series ส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วระบายออกจากระบบไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ ระบบบำบัดน้ำกลาง ชนิดแยกส่วนการทำงาน ถังเกรอะ BS-Series บำบัดน้ำเสียขึ้นต้นทำหน้าที่แยกกากและแยกตะกอน แล้วส่งน้ำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป

เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิรส์ออสโมซีส(Reverse Osmosis) หรือที่เรียกว่า RO, จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ (น้ำกลั่น) ระบบการผลิตน้ำตาลเหลว และ สารเคมีกำจัดน้ำเสีย บริการดูแลรักษา ระบบบำบัดน้ำโรงงานอุตสาหกรรม วางระบบบำบัดน้ำในโรงงาน และอาคารสูง บริการติดตั้ง การซ่อมบำรุงบำบัดน้ำเสีย

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reclaimed Water) ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบผลิตน้ำจืดจากทะเล ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ