สถานะข้อความ

ผลการค้นหา 123 รายการ จากการค้นหาหมวดหมู่ ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ
ประเภทธุรกิจ

ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (operation & maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ

บริษัทบริการครบวงจรด้านงานในระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (design & consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน บริษัท โซลิดอินเตอร์เทค จำกัด (สาขาภูเก็ต

บริษัทรับเหมางานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการอย่างครบวงจร   จำหน่าย ติดตั้งและบริการ ปั๊มอาคารและปั๊มอุตสาหกรรม ติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ปั๊มสูบตะกอน ปั๊มดูดน้ำเสีย-สูบโคลน tsurumi, shinmaywa, ebara, wind maxx เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reclaimed Water) ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบผลิตน้ำจืดจากทะเล ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

ทั้งโครงการ ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบบำบัดน้ำเสีย จัดหา และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมีกำจัดน้ำเสีย เช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮดรอกไซด์ สารเฟอริกคลอไรด์ โพลิเมอร์ ปูนขาว กรดเกลือ เรซินสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ ทดสอบเดินระบบ และตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

BG-Series ดักไขมันส่วนกลาง ในระบบน้ำทิ้งรวมจากหลายจุด ถังส่งน้ำสะอาด BP-Series ส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วระบายออกจากระบบไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ ระบบบำบัดน้ำกลาง ชนิดแยกส่วนการทำงาน ถังเกรอะ BS-Series บำบัดน้ำเสียขึ้นต้นทำหน้าที่แยกกากและแยกตะกอน แล้วส่งน้ำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป

เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิรส์ออสโมซีส(Reverse Osmosis) หรือที่เรียกว่า RO, จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ (น้ำกลั่น) ระบบการผลิตน้ำตาลเหลว และ สารเคมีกำจัดน้ำเสีย บริการดูแลรักษา ระบบบำบัดน้ำโรงงานอุตสาหกรรม วางระบบบำบัดน้ำในโรงงาน และอาคารสูง บริการติดตั้ง การซ่อมบำรุงบำบัดน้ำเสีย

, ผสมสารเคมีที่ใช้สำหรับโรงพิมพ์, การบำบัดน้ำ, การทำความสะอาด, และฆ่าเชื้อโรค, ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและฝึกอบรม

บริษัท สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องเติมอากาศ ในระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องเติมอากาศ ทุกประเภท ซ่อมและแก้ไขอุปกรณ์และ เครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมบริการหลังการขาย คุณภาพและบริการ ในราคาที่คุณพอใจ - ศูนย์รวมเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มบริสุทธิ์, รับปรึกษา, ออกแบบ, จำหน่าย, ติดตั้ง ระบบปรับสภาพน้ำ, ระบบกำจัดสนิมเหล็ก, หินปูน, ระบบผลิตน้ำดื่มจำหน่าย, รับเปลี่ยนสารกรองน้ำ, จำหน่าย สารเคมีกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท, อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ รับวิเคราะห์น้ำ และแก้ปัญหา