บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่
257/149 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30

สินค้าและบริการ

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และสารเคมีกรองน้ำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบบำบัดน้ำเสีย และจำหน่าย เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิรส์ออสโมซีส(Reverse