ประเภทธุรกิจ

ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากธุรกิจชั้นนำ เช่น สายไฟฟ้าไทยยาซากิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ฯลฯ รับทำลายเอกสารความลับทางบัญชี-การเงิน ปลอดภัย 100% รับทำลายเอกสารสำคัญทางกฎหมาย ปลอดภัย 100% รับทำลายเอกสารหน่วยงาน องค์กร ธนาคาร เอกสารในนิคมอุตสาหกรรม ปลอดภัย 100%  

ด้วยระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางศูนย์ช่วยคุณ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายบริษัท ทางศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ ให้บริการพิเศษ - บริการรับทำลายเอกสาร เอกสารสำคัญ เอกสารความลับ เอกสารทางบัญชีหมดอายุการจัดเก็บ เอกสารราชการ หมดอายุการจัดเก็บ - บริการรับทำลายเอกสารทางบัญชี - บริการรับทำลายเอกสารในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ วิลแอนด์ไวท์รีไซเคิลดำเนินธุรกิจบริการทำลายเอกสารสำคัญปี 2551 ให้บริการรับทำลายเอกสารข้อมูลสำคัญที่ต้องการทำลายจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน เอกสารทางบัญชีหมดอายุการจัดเก็บ ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ เมื่อหมดอายุการจัดเก็บ 5 ปี 10 ปี ทางศูนย์มีทีมงาน

เอกสารลับทางธุรกิจและทางราชการ เอกสารเก่าไม่ใช้แล้ว ณ ที่ทำการของลูกค้า มีเครื่องทำลายกระดาษทำลายเอกสาร พร้อมบริการทั่วประเทศ รับประกันผลงานความลับไม่รั่วไหล

เอกสารลับทางธุรกิจและทางราชการ เอกสารเก่าไม่ใช้แล้ว ณ ที่ทำการของลูกค้า มีเครื่องทำลายกระดาษทำลายเอกสาร พร้อมบริการทั่วประเทศ รับประกันผลงานความลับไม่รั่วไหล

เครื่องสแกนนิ้วมือ หลอดไฟ อุปกรณ์จราจร เครื่องตอดบัตร ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ไม้บรรทัด ถ่านไฟฉาย ของใช้สำนักงาน เทปใส กาวลาเท็กซ์ เทปกาว 2 หน้า กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ ผ้าเทป เทปพลาสติก เทปโฟม แฟ้มเอกสาร ตู้เอกสาร กล่องใส่เอกสาร ซองเอกสาร สติ๊กเกอร์ ป้ายสติ๊กเกอร์ ซองจดหมาย สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดโน๊ต สมุดปกอ่อนปกแข็ง