บริษัท เอเอสดับบลิว.เปเปอร์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด

https://aswpaperrecycle.yellowpages.co.th

120 หมู่ 1 (ถนนเทพรัตน์) บางนา-ตราด กม.20 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ

56 อําเภอ/เขต

193 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ

27 อําเภอ/เขต

178 ตำบล/แขวง