บริษัท เนต้าฟิม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

หัวน้ำหยด, ท่อน้ำหยด, ตัวควบคุม, วาวล์ และอุปกรณ์อื่นๆ ระบบฉีดฝอยและระบบฉีดฝอยแบบจุลภาค งระบบชลประทาน คือ ตัวกรอง, วาวล์ควบคุม, วาวล์อากาศ และมาตรวัดน้ำ