บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่อยู่
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
พิกัด
13.82307, 100.559488

สินค้าและบริการ

บริษัท ไทยฟู้ดส์โพลทรีย์ฟาร์ม จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยินดีให้บริการ