บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่
387/1 ซอยรัชดาภิเษก 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.7810958, 100.5751296

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิต จัดหาและติดตั้งสินค้า ISCT ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีสื่อสารทั้งด้านเสียงและข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ทหาร แก่องค์กรทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานความมั่นคง เช่น วิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาล็อก ระบบวงจรปิด เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตัดสัญญาณฯ ชนิดติดรถยนต์ เครื่องตัดสัญญาณฯ ชนิดเคลื่อนที่/ประจำที่ เครื่องตัดสัญญาณฯชนิดมือถือ