ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผ้าขาวม้าบ้านไร่,รับทอผ้าพื้นเมืองและรับสั่งทอผ้าทุกชนิดตามความต้องการ,ผ้าขาวม้าเชียงใหม่,ผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล

เสื้อถักกันหนาว

จำหน่ายอุปกรณ์สิ่งทอ เครื่องทอผ้า รับทอผ้าตามสั่ง

ผ้า เส้นด้าย

ทอผ้า

ทอผ้า

ผลิตสิ่งทอ ด้ายทอผ้า