ประเภทธุรกิจ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ โดยจะสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น

องศ์กรทหารของอเมริกา

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา Veterans & Military Organizations

Sorry, we can't find Veterans & Military Organizations in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.