ประเภทธุรกิจ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ โดยจะสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น

องศ์กรทหารของอเมริกา