ประเภทธุรกิจ

กระดาษปรุ๊พ ปอนด์ แบงค์ จำหน่ายกระดาษพิมพ์

พิมพ์ - หล่อ

ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

รับจ้างหล่อพระ