ประเภทธุรกิจ

จัดจำหน่ายและผลิตซีดีเพลง

เพลงบรรเลงของคุณจำรัส เศวตาภรณ์

จำหน่ายเทป ซีดี เครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายเทป ซีดี

จำหน่ายเทป และ ซีดี ที่บันทึกเสียงแล้ว

จำหน่าย CD, VCD, DVD หนังและเพลง, ตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์เพลง

แผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี

เทปเพลงไทยเดิม

แผ่นเพลง