ประเภทธุรกิจ

สำรวจ-แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ภูมิศาสตร์)

ตรวจสอบสินค้า

สำรวจภัย, ยกรถ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก บริการรมยาฆ่าแมลง วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

ประกันภัย หน่วยตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์

งานทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), ทำฐานข้อมูล งานสำรวจ, ทำแผนที่

สำรวจเขียนแผนที่

บริการรับสำรวจภัยอุบัติเหตุทุกชนิด,รถยนต์,Non-Mortor ,ตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน

บริการสำรวจภัย รับเคลมประกันภัยรถยนต์ และตรวจสถานที่ในการเกิดอุบัติเหตุ