ประเภทธุรกิจ

(สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด) งานสำรวจพัสดุคงคลัง (Inventory Survey) เช่น ปริมาณดิน ถ่านหิน ซีเมนต์ ขยะชีวภาพ กะลาปาล์ม งานสำรวจการทรุดตัวอาคาร (Settlement Survey) งานสำรวจชั้นดิน (Soil Survey)

สำรวจ-แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ภูมิศาสตร์)

ตรวจสอบสินค้า

บริการรับสำรวจภัยอุบัติเหตุทุกชนิด,รถยนต์,Non-Mortor ,ตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน

สำรวจภัย, ยกรถ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก บริการรมยาฆ่าแมลง วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

ประกันภัย หน่วยตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์

งานทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), ทำฐานข้อมูล งานสำรวจ, ทำแผนที่