ประเภทธุรกิจ

ผลิต-จำหน่าย ปลีก-ส่ง สีย้อมผ้า, ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ย้อมกก

สินค้านำเข้า-ส่งออก

สีย้อมผ้า สีเคมีย้อมผ้า

จำหน่ายสีย้อมไหม

สีย้อมผ้า