ประเภทธุรกิจ

รับอบรมความรู้เกี่ยวกับเพชร พลอย ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ

สถาบัน AIGS เป็นสถาบันสอนดูอัญมณีสถาบันแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดทำการมาแล้วกว่า 32 ปี โดยได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ค้าอัญมณีทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณี ศาสตร์ ดังนี้ การวิเคราะห์อัญมณี, การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร ได้แก่การเกรดสีความสะอาด การเจียระไน และน้ำหนักของเพชร