ประเภทธุรกิจ

สำนักงานจัดหางาน

รับจัดหางาน, โฆษณาและรับปรึกษา ทางด้านงานบุคคล

รับจัดหาแรงงานไปต่างประเทศ

สำนักงานจัดหางาน

  บริษัทจัดหาแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี เรามีคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว (Manpower outsourcing services) พร้อมนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ภายใน 30 วัน นำเข้าแรงงาน MOU กัมพูชา เมียนมา พม่า ลาว ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป เพื่อป้อนเข้าสู่ภาค ธุรกิจและ โรงงานอุตสาหกรรม รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

การสรรหาบุคลากรของ Criterion Asia มุ่งเน้นไปที่ 6 สายงาน และ 1 ภาคอุตสาหกรรม Information Technology & Digital Innovation Finance & Accounting Sales & Marketing Human Resources Industrial & Engineering Supply Chain & Logistics Agriculture/ Aquaculture/ Animal Health

บริการจัดหางานตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงาน ในประเทศไทย

บริการจัดหางานตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงาน ในประเทศไทย

จัดหาบุคลากรระดับผู้บริหาร รับทำบัญชี ให้คำแนะนำด้านภาษีอากร บัญชีเงินเดือน และจัดตั้งบริษัท

เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการสรรหาผู้บริหารชั้นนำ เราให้บริการกับ บริษัทข้ามชาติและในประเทศ จัดหาผู้สมัครที่มีความสามารถสูงและวางไว้ในตำแหน่งระดับกลางและระดับสูง เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม