ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักรสานที่ทำจากไม้ไผ่,หวาย เช่น ตะกร้า,ไม้กวาด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จักรสาน

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสาน

โรงงานหวาย

เครื่องจักรสานใบไผ่ อุปกรณ์ประมงเล็กน้อย

เครื่องจักรสาน เช่น อุปกรณ์จับสัตว์

เครื่องจักรสาน

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักรสานที่ทำจากไม้ไผ่,หวาย เช่น ตะกร้า,ไม้กวาด