ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไฟ

บริการทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบรางรถไฟฟ้า

ระบบอาณัติสัญญาณ

ขายอะไหล่รถไฟ

ประดับยนต ์

ขายส่งอุปกรณ์รถไฟ

ผลิตประแจรางทางหลีกรถไฟ

จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ระบบยึดรางรถไฟ (แก่ผู้รับเหมา)