ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไฟ

บริการทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบรางรถไฟฟ้า

ขายส่งอุปกรณ์รถไฟ

ผลิตประแจรางทางหลีกรถไฟ

ระบบอาณัติสัญญาณ

ประดับยนต ์

ขายอะไหล่รถไฟ

จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ระบบยึดรางรถไฟ (แก่ผู้รับเหมา)