ประเภทธุรกิจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฉีดพลาสติกและรับซ่อมเครื่องจักรในโรงงานพลาสติก