ประเภทธุรกิจ

โรงงานผู้ผลิต-ขายส่ง พริกไทยดำเม็ด, พริกไทยขาวเม็ด, บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

พริกไทย

ผลิตและจำหน่ายพริกไทย เครื่องเทศ

ผลิตและจำหน่ายพริกไทย เครื่องเทศ

อาหาร-เครื่องปรุงรส พริกไทย-โรงงาน

พริกไทยป่น

พริกไทย