ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อะไหล่เรือ

จำหน่ายอะไหล่และบริการซ่อมเครื่องยนต์เรือ

ชิ้นส่วนและอะไหล่เรือ

ซื้อ-ขาย อะไหล่เรือใหญ่

ซัพพลายอะไหล่เครื่องจักรเรือทุกชนิด

จำหน่ายสินค้าทางการสร้างตัวเรือ เหล็กต่อเรือ งานซ่อมตัวเรือ กลจักรและไฟฟ้าในงานเรือ รวมถึงสินค้าทางด้านทหาร

ตัวแทนจำหน่ายสินค้านำเข้าเครื่องจักรสำหรับท่าเรือ

จำหน่ายเครื่องเรือหางยาว