ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด ผลิตน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนรถ

สำรวจน้ำมัน

ขุด-เจาะน้ำมัน, ก๊าซ

น้ำมัน สำรวจน้ำมันให้กับ ปตท.

บริการรับ ขุด เจาะน้ำมัน

สำรวจและขุดเจาะน้ำมัน

สำรวจปิโตเลียม

สำรวจน้ำมัน