ประเภทธุรกิจ

ร้านเซ้งฮวด ขายอุปกรณ์เรือประมง อุปกรณ์ทองเหลือง อุปกรณ์สแตนเลส แนะนำข้อมูลสินค้าให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์เรือ รับหล่อใบจักร ขยายใบกว้างได้ หล่อใบพัด ใบจักรเรือ ชนิดทองเหลือง และ อลูมิเนียม ขายใบจักร น๊อตดุมใบจักร ใบพัดอลูมิเนียม 2 แฉก, ใบจักรแฝด งานละเอียดกลึงขัดแต่งผิวเรียบร้อย หม้อน้ำเรือประมง

จำหน่ายสีทาเรือและอุปกรณ์ทุกชนิด

ผลิตเพลาเรือหางยาว

เพลาขับเคลื่อนหางเรือ หางยาว

บริการตรวจสอบ สภาพเรือ

จำหน่ายหนังสือพิมพ์, และนิตยสาร

ขายเรือ