ประเภทธุรกิจ

ค่ายเพลง,ผลิตนักร้อง, รวมทั้งแต่งเพลง

ค่ายเพลง

เพลงโฆษณา

จัดทำแผ่นมาสเตอร์ เป็นค่ายเพลง

ค่ายเพลง

ให้บริการสร้างสรรค์งานเพลง

ผลิตและขายเทป, ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี ในลิขสิทธิ์ของเรดบีท แนวเพลงไทยสากล บ็อบแดนซ์