ประเภทธุรกิจ

ค่ายเพลง

ให้บริการสร้างสรรค์งานเพลง

ค่ายเพลง,ผลิตนักร้อง, รวมทั้งแต่งเพลง

ผลิตและขายเทป, ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี ในลิขสิทธิ์ของเรดบีท แนวเพลงไทยสากล บ็อบแดนซ์

ค่ายเพลง

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง

ค่ายเพลง

เพลงโฆษณา