ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายโลหะขึ้นรูปและหน้ากากแอร์

จำหน่ายเครื่องปั้มโลหะ

สวิตซ์บอร์ดและขึ้นรูปโลหะแผ่น

สวิตซ์บอร์ดและขึ้นรูปโลหะแผ่น

รับจ้างทำเกี่ยวกับงานเหล็กงานโลหะตามออเดอร์

รับกลึง ปั๊ม ขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนจากโลหะ

โรงงานโลหะแผ่นขึ้นรูป