ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายโลหะขึ้นรูปและหน้ากากแอร์

จำหน่ายเครื่องปั้มโลหะ

ผลิตชิ้นส่วน ขึ้นรูปโลหะ

ปั้มโลหะขึ้นรูป

ผลิตชิ้นส่วน ผงโลหะอัดขั้นรูป ผงโลหะ แม่พิมพ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์

งานโลหะทั่วไป ขึ้นรูปโลหะ

ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป,พลาสติกฉีดขึ้นรูปและแม่พิมพ์

สวิตซ์บอร์ดและขึ้นรูปโลหะแผ่น

สวิตซ์บอร์ดและขึ้นรูปโลหะแผ่น