ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องตัดเหล็กใช้ในอุตสาหกรรม

ผลิตแผ่นตัด แผ่นเจีย

บริการรับตกแต่งผิวโลหะ

อุปกรณ์ตัดโลหะ, ใบมีด, ดอกสว่าน

จำหน่ายหินเจียร

รับขัดผิวโลหะ

ประกอบกิจการบริหารตกแต่งเครื่องโลหะและบริการอื่นทั่วไป

ประกอบกิจการบริหารตกแต่งเครื่องโลหะและบริการอื่นทั่วไป