ประเภทธุรกิจ

body massage (นวดเพื่อสุขภาพ) นวดแผนไทย / thai traditional massage  60 / 90 / 120 นาที/mins      300 / 400 / 500 บาท/baht การนวดแบบไทยที่มีการประยุกต์จังหวะและนํ้าหนักการนวดไปตามการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีการกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ลดความตึงเครียด

นำเข้าเก้าอี้นวดไฟฟ้า

นำเข้าเก้าอี้นวดไฟฟ้า

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเก้าอี้เพื่อสุขภาพ Ergohuman,โต๊ะเพื่อสุขภาพ Ergonomic, ชุดเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ,เก้าอี้สำนักงาน, ชุดสำนักงาน

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเก้าอี้เพื่อสุขภาพ Ergohuman,โต๊ะเพื่อสุขภาพ Ergonomic, ชุดเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ,เก้าอี้สำนักงาน, ชุดสำนักงาน