ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์นักสืบ เครื่องแอบดักฟัง ปากกานักสืบ กล้องกระดุม ID-CARD นักสืบ กล้องแอบถ่าย

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นักสืบ เช่นกล้องแอบถ่าย อุปกรณ์บันทึกเสียง