ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมกะทิ

ผลิตและจำหน่ายถ้วยโคนไอศครีม

ผลิตไอศกรีม

ผลิตโคนไอศครีม

ผลิตโคนไอศรีม

ขายส่งโคนไอศครีม

จำหน่ายไอศครีม