ประเภทธุรกิจ

พวงหรีดสร้างบุญ "กล่องนาบุญ" รูปแบบใหม่ ทันสมัย ได้บุญ คนตายได้บุญ คนเป็นได้ปัญญา  ต้อง กล่องนาบุญ กล่องนาบุญ หาใช่สิ่งที่มาแทนพวงหรีดดอกไม้ต่าง ๆหากแต่เป็นอีก "ทางเลือก" หนึ่งที่แตกต่าง และมีคุณค่ามากกว่า เพราะยังมี "คนเป็น" อีกมากมายที่ยังด้อยโอกาส ยากไร้สิ้นหวัง และต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณ

ร้านพวงหรีด "หรีด789" ส่งพวงหรีดรูปแบบต่างๆ https://www.wreath789.com สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับงานศพ

รับสั่งทำ เครื่องกระดาษในงานศพทุกชนิด

จำหน่ายสังฆภัณฑ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับงานศพ

อุปกรณ์และเครื่องใช้งานศพ

ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานศพ