ประเภทธุรกิจ

ผู้จำหน่ายและให้บริการ เครื่องผลิต hocl ของ aqua riser electrolytic hypochlorous acid water generator เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตจากน้ำประปา จากประเทศญี่ปุ่น sterilization technology from japan ใช้ล้างเนื้อสัตว์ ล้างผัก สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-ฆ่าเชื้อรา ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และผักสด

รมควันแมลง จำหน่ายเคมีภัณฑ์

โรงยางรมควัน

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

รับบริการตรวจสอบสินค้าและกำจัดแมลง เพื่อการส่งออกตามกระบวนการ "ฟูมิเกชั่น" และตามระบบ AFAS (Australia)