ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊สและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร

จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets)

บริการประหยัดพลังงาน, ปรับปรุงการเผาไหม้, เปลี่ยนเชื้อเพลิง, หัวเผา, หม้อไอน้ำ

จำหน่ายสารช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน,ปิโตรเคมี,เชื้อเพลิงแข็ง,เชื้อเพลิงเหลว, แก๊ส-ผลิตภัณฑ์เคมี

ซื้อมา-ขายไปเชื้อเพลิงอัดเม็ด

ผลิตเม็ดเชื้อเพลิงอัดเม็ด

ผลิต รับซื้อ จำหน่ายวัสดุเชื้อเพลิงทุกชนิด

ขายเชื้อเพลิงทดแทน และตัวทำละลาย สีรองพื้นเกรดบี