ประเภทธุรกิจ

น้ำมัน

ผลิตและส่งออกอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันเชื้อเพลิง, เบนซิน 91,95, แก๊สโซออล 91, 95, ดีเซล และ ไบโอดีเซล

หัวเชื้อเบนซิน-ดีเซล จาก แคนนาดา ใช้ง่ายๆทุกครั้งหลังเติมน้ำมัน ประหยัด คุ้มค่า อัตราเร่งดีกว่าลดควันดำ-ควันพิษ หัวฉีด-หัวเทียนสะอาดกว่า ใช้ดี ทั้งรถใหม่-เก่า