ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายแป้งเคบับ นำเข้าและส่งออก วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเกี่ยวกับเคบับ

แป้งสำหรับทำวุ้นเส้น, ทำก๋วยเตี๋ยว

machine grinding . mill soybean grinder mill grinding machine tea pork vegetable shredder shredder . coarse grinder . herb grinder . rice grinder . the foil lid . folding box. box forming machine . the pellets. machine can cover. rinser . machine wash cans. suppliers of packaging machinery .

machine grinding . mill soybean grinder mill grinding machine tea pork vegetable shredder shredder . coarse grinder . herb grinder . rice grinder . the foil lid . folding box. box forming machine . the pellets. machine can cover. rinser . machine wash cans. suppliers of packaging machinery .