ประเภทธุรกิจ

ปลากะตักตากแห้ง ปลากรอบสามรส

จำหน่ายปลาทูเข่ง

ปลาเค็ม กุ้ง

จำหน่าย-ปลีก ปลาแห้ง

ปลากะตักแห้ง

ขายปลา

ผลิต และจำหน่าย ปลาแห้ง