ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุประกรณ์ไฟเบอร์ออฟติค

ผลิตไฟ