ประเภทธุรกิจ

ผลิตไฟ

จำหน่ายอุประกรณ์ไฟเบอร์ออฟติค