ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอาหารหมู

จำหน่ายอาหารหมู

ธุรกิจอาหารสัตว์ และวิตามิน แร่ธาตุสำหรับสัตว์

ตัวแทนจำหน่ายของใช้ปศุสัตว์ เช่น สารที่ใช้ในอาหารสัตว์

จำหน่ายอาหารเสริมผสมอาหารสัตว์

จำหน่ายอาหารหมู

สารผสมอาหารสัตว์

ขายอาหารกุ้ง

ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี ,อาหารสัตว์