ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอาหารเสริมผสมอาหารสัตว์

ธุรกิจอาหารสัตว์ และวิตามิน แร่ธาตุสำหรับสัตว์

ตัวแทนจำหน่ายของใช้ปศุสัตว์ เช่น สารที่ใช้ในอาหารสัตว์

เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์

ขายอาหารเสริมสัตว์บก

จำหน่ายอาหารหมู

หัวอาหารสัตว์

อาหารสัตว์