ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอาหารเสริมผสมอาหารสัตว์

ธุรกิจอาหารสัตว์ และวิตามิน แร่ธาตุสำหรับสัตว์

ตัวแทนจำหน่ายของใช้ปศุสัตว์ เช่น สารที่ใช้ในอาหารสัตว์

ขายอาหารเสริมสัตว์บก

อาหารสัตว์

จำหน่ายอาหารหมู

เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์

หัวอาหารสัตว์