ประเภทธุรกิจ

ชุดประหยัดพลังงานสำหรับโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการ ผู้แทนจำหน่าย เซฟ-ที-คัท กรุงเทพฯ ปริมณฑลอย่างเป็นทางการ ให้บริการติดตั้ง ตรวจเช็ค แนะนำและปรึกษาถึงระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าทั้งที่อยู่อาศัย, อาคารและโรงงาน

เซฟทีคัท เครื่องตัดไฟ ระบบป้องกันไฟไหม้ เครื่องมือดับเพลิง ระบบเตือนภัย ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบสํญญาณเตือนไฟ เครื่องดับเพลิง ระบบนิรภัย เซฟทีคัทขอนแก่น ไฟฟ้า-เครื่องป้องกัน, เครื่องกรองน้ำ, กล้องวงจรปิด

จำหน่ายเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เซฟ-ที-คัท ตัดไฟอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัทเงินสด เซฟ-ที-คัทเงินผ่อน เงินผ่อนและบัตรเครดิต ติดตั้ง เซฟ-ที-คัท บริการติดตั้งเซฟทีคัท เซฟ-ที-คัทลพบุรี เซฟ-ที-คัทท่าศาลา ไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าเกิน ไฟดูด ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าบ้าน ตู้คอนโทรล ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ติดตั้งระบบไฟฟ้า กระแสไฟ

อุปกรณ์เซฟตี้

ราง ท่อร้อยสายไฟ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร - อุปกรณ์  ​จาระบี fill-tex   เกรดต่างๆ ทั้งจาระบีหล่อลื่น ทนความร้อนสูง ครอบคลุมการหล่อลื่นทุกประเภทอุตสาหกรรม ขายราคาโรงงาน เช่น จาระบีนทนความเย็น-ทนความร้อน อุณหภูมิ -73°c ถึง

ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์