ประเภทธุรกิจ

ผลิตและส่งออกสีย้อม

จำหน่ายอุปกรณ์ทอผ้า ผ้าบาติก รับผลิตและจำหน่าย สีย้อมผ้า, บล็อคปั๊ม, อุปกรณ์ทำบาติก, เคมีย้อมผ้า, และอุปกรณ์สำหรับทอผ้าทุกชนิด ผลิตและจำหน่าย ผ้าฝ้าย, ไหม, บาติก, เสื้อสำเร็จรูปบาติก ทั้งปลีกและส่ง

จำหน่ายสีย้อมผ้า สีย้อมไหม เสื่อกก กระดาษสา เคมีฟอกย้อม สีย้อมจีวร ขายส่งทั่วประเทศ

ผลิตและส่งออกสีย้อมผ้า

รับย้อมผ้าทุกชนิด

สีย้อมผ้า

รับย้อมผ้า ฟอกผ้า

รับบริการย้อมเส้นด้าย

โรงย้อม

ฟอกย้อม