ประเภทธุรกิจ

ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน แห่งแรกในไทยที่ให้การบำบัดแบบอยู่ประจำตามแนวทางตะวันตก ศูนย์ของเรามีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่มาบำบัดเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและการรักษาผู้ที่มีภาวะโรคร่วม รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคไบโพลาร์จนหายเป็นปกติแล้วหลายร้อยคน

บริการที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา บำบัดโรคติดยาเสพติด รักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด

ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด(หญิง 13-25 ปี)