ประเภทธุรกิจ

ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน แห่งแรกในไทยที่ให้การบำบัดแบบอยู่ประจำตามแนวทางตะวันตก ศูนย์ของเรามีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่มาบำบัดเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและการรักษาผู้ที่มีภาวะโรคร่วม รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคไบโพลาร์จนหายเป็นปกติแล้วหลายร้อยคน

Asia's leading Medically Licenced and Accredited Holistic Mental Health & Addiction Treatment Rehabilitation Centre in Thailand. The Beekeeper House is part of The Beekeeper Group. We are one of South East Asia’s leading mental health organisations. The Beekeeper House treats drug & alcohol

บริการที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา บำบัดโรคติดยาเสพติด รักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด

ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด(หญิง 13-25 ปี)